At feste med Format

I Format arbejder vi med kommunikation, hvor budskaber formidles og forankres ved at engagere målgruppen fysisk.

Det er vi, med mit beskedne fynske ordvalg, ganske gode til. Og det er vi, fordi vi efter mange års erfaringer ved, hvad der sker i det fysiske møde mellem mennesker, og i den fysiske interaktion mellem de kommunikationsredskaber vi anvender og den målgruppe der deltager i kommunikationen. Vi kender vigtigheden af det, som Egon Olsen så tit har understreget – at alt er timet og tilrettelagt. Vi ved, at de mange timers planlægning og struktur før og under eksekveringen har værdi – fordi vi har set og oplevet forskellen mellem struktur og ”on the fly-planlægning” og de hårde præmisser det kan have for målgruppens oplevelse og fokus.

Screen Shot 2016-12-30 at 13.11.02

Men struktur er sgu ikke særligt sexet, og det kan virke lettere tørt og langstrakt at planlægge et projekt sønder og sammen – flueknalde og dissekere hver en lille del og afkrog af projektet, stille sig kritisk til alle leverancer og med mest mulig gelinde træde nye leverandører over tæerne, når vi går ind på deres territorium, fordi vi ved, at der findes mange forskellige versioner og fortolkninger af god kvalitet.

Men vi elsker at eksekvere, og vi elsker processen der leder op til eksekveringen. Det gør vi, fordi vores idéer og vores arbejde kommer til live og viser deres værd i de umiddelbare reaktioner hos deltagerne. Vi elsker det, fordi det er her, at måneders planlægning kommer til udtryk i synlig stolthed blandt alle involverede parter, selv når de skal kæmpe med at holde sig skarpe og klar efter få timers søvn. Og vi elsker, når planlægningen kommer til udtryk ved at være fuldstændig usynlig! Når en succesfuld eksekvering skaber et naturligt samlet flow for deltagerne, hvor det ene element går ubemærket over i det næste og derved skaber plads til det vigtigste – oplevelsen og budskaberne.

Og fordi vi elsker at eksekvere, opsøger vi hele tiden muligheder for at gøre det, for eksempel når vi hjælper vores kunder med at holde fester, et af de mest gennemprøvede og velkendte ritualer for alle mennesker.

Vi tror på, at en god fest skabes ved at holde fast i grundelementerne og skabe de bedste rammer for grundelementerne og derved give plads til deltagerne. Vi må erkende, at vi har svært ved, med bevaret troværdighed, at præsentere diverse udklædningskoncepter og sømandstemaer – fordi vi i bund og grund tror på, at det ofte skaber støj for den gode oplevelse der skabes, når mennesker mødes.

Vi tror heller ikke på, at budskaber skal kommunikeres gennem fester, og vi tror på, at der ligger en vigtig adskillelse mellem det faglige og det udpræget sociale potentiale som festritualet rummer.

Vi har igennem de sidste år hjulpet kunder med at eksekvere fester, og vi har i de sammenhænge ikke lagt skjul på vores holdning, og er glade for i vores samarbejder, at opleve enighed samt det udgangspunkt det giver for diskussion af indholdet – når det grundlæggende skal skabe rammerne for den bedste festoplevelse for deltagerne.

Og jeg er, hånden på hjertet, selv blevet overrasket over hvor meget værdi en fest kan tilføre en organisation – den stemning af næsten familiær karakter der kan skabes mellem medarbejdere og den efterfølgende sammenhængskraft. Og jeg tror, at jeg har haft fornøjelsen af at opleve det, fordi vi har holdt fast i vores tilgang og har skabt rene kvalitetsoplevelser for deltagerne, hvor de, uden at blive bombarderet med konceptuelle indskydelser, har kunnet indgå i afslappende sociale sammenhænge sammen med deres kolleger.

Vi har fokuseret på de enkle vigtige elementer og sikret det bedst mulige flow, og det gjorde vi også, da vi i december 2016 eksekverede en fest for Haldor Topsøes medarbejdere i en sportsarena. En flot og funktionel arena der er bygget til at skabe gode oplevelser for mange mennesker – omkring sportsaktiviteter.

For at skabe flow endte vi med at vende arenaens funktionelle indretning på hovedet og benyttede ankomstarealer og adgangsarealer til vores produktion, skjult for deltagerne. Vi fokuserede hele tiden på de grundlæggende elementer der indgår i en fest og tilrettede omgivelserne, så deltagerne befandt sig midt i festen, samtidig med, at alle andre nødvendige elementer kom så tæt som muligt på deltageren. Det gav ikke nødvendigvis mening ift. intentionerne med selve sportsarenaens indretning, men det gav mening, da vi stod midt under eksekveringen og oplevede glade og begejstrede medarbejdere og dermed frugten af vores arbejde.

I arbejdet med at skabe de bedste præmisser for festoplevelsen var målsætningen, at kun de grundlæggende elementer skulle være til stede ved at fremstå klart og tydeligt, og alt vores logistiske arbejde skulle være usynligt, samtidig med at det skabte en naturlig sammenhæng mellem elementerne…

Af David Brandenhoff

Screen Shot 2016-12-30 at 13.10.10 Screen Shot 2016-12-30 at 13.11.58 Screen Shot 2016-12-30 at 13.11.42 Screen Shot 2016-12-30 at 13.11.21

Back