Når ord bliver til handlinger

Handlinger

Handlinger er centrale, når organisationer skal skabes, opretholdes og udvikle sig. Hvad enten det er en privat virksomhed der lever af produktion eller viden, eller om det er et sygehus, en skole eller anden form for organisation, er både de mennesker der udgør organisationen, samt dem der benytter den, afhængige af organisationens evne til at udføre handlinger.

Handlinger er derfor også centrale for os, når vi arbejder med kommunikation. Vores tilgang er, at målgruppen skal engagere sig i kommunikationen, at man som deltager i kommunikationen udfører handlinger mens budskabet opfattes og oversættes til den virkelighed man befinder sig i. En kommunikationsform der også kaldes oplevelseskommunikation.

Det er et særligt stærkt kommunikationsmedie, fordi det tager udgangspunkt i modtageren og dennes verdensbillede, og giver os kontant afregning ift. om kommunikationstiltagene virker efter intentionen. Det bliver synligt gennem målgruppens handlinger, om de afspejler de budskaber kommunikationen bygger på. Derfor kræver det også tålmodighed, og nogle gange resurser, at ”vente” på målgruppens handlinger, for at se om kommunikationen fører til den ønskede adfærd og dermed de ønskede resultater.

Men det bør ikke være særligt for den kommunikationsmetode vi arbejder med. Alle metoder viser først deres resultat, når budskabet oversættes til handlinger, selv om man som bureau ikke altid er til stede, når handlingerne udføres – fordi det ikke er en del af planen eller fordi perspektivet ikke strækker sig så langt. Man forventer, at modtageren opfatter budskabet som det er intenderet, og er i stand til at tilpasse det sin kontekst og udføre de handlinger der efterfølgende skaber de resultater man stod og satte to streger under, da kommunikationskonceptet blev præsenteret for ledelsen.

 

Absalons Skolens værdier

Vi samarbejder i øjeblikket med Absalons Skole i Roskilde omkring udvikling og implementering af et nyt værdisæt. Personalet og eleverne har, med udgangspunkt i hensigtsmæssige handlinger, både dem de udfører i forvejen og dem de ønsker at udføre i fremtiden, formuleret 4 værdier: Venlighed og hjælpsomhed, Tryghed til at turde gå nye veje, Vi passer på vores skole og Inddragelse og medbestemmelse.

Screen Shot 2017-10-24 at 14.03.53

Er plakater nok?

Og da værdierne var formuleret, var alle klar til at producere de klassiske plakater til at hænge op på skolen. Men en udfordring med plakater som kommunikationsmedie er, at værdierne her udelukkende fremstår som ord. Såfremt vi takkede for samarbejdet herfra, ville vi ikke se, om der overhovedet var nogen der handlede som følge af ordene, og hvilke handlinger de eventuelt ville udføre.

 

Når ord bliver til handlinger

Vi har derfor, som en del af processen, sammen med skolen igangsat aktiviteter der giver værdierne liv gennem handlinger. Og en af aktiviteterne er et filmprojekt, hvor eleverne skal producere små film der omhandler og udtrykker værdierne. Gennem en proces er fire klasser blevet udvalgt til at udvikle storyboard og producere film der baseres på og formidler en af værdierne. Filmenes hovedpersoner har eleverne skabt sammen med illustrator Troels Øhman, ved at tale om hvem karaktererne er, hvordan de handler, hvilken sammenhæng de befinder sig i og hvordan de ser ud.

Screen Shot 2017-10-24 at 13.36.06

 

Og da eleverne indledningsvis, skulle pitche deres oplæg foran en jury, havde en klasse dog totalt misforstået opgaven. De havde ikke opfattet den valgte værdi som den var tiltænkt og forsøgt beskrevet i det dokument der (som standard) er udarbejdet til skolens hjemmeside.

 

Reel implementering

Men det var netop nu, at der var mulighed for reel implementering – for det var nu at ordene var blevet læst, opfattet og fortolket gennem en oversættelse til handlinger – ud fra modtagerens perspektiv. Og misforståelsen gav nu anledning til at diskutere værdien ud fra afsenderens intention og modtagerens opfattelse af ordene. Dermed var der også en mulighed for at sikre, at budskabet blev korrekt formidlet og forstået og dermed med mulighed for at handle ud fra værdien.

Derfor gav det også anledning til at vi kan kalde processen ”implementering”, og ikke mindst til at opnå værdifuld erfaring om, hvad der skal til for at kommunikere værdier så modtageren forstår dem og dermed budskabet. Alt sammen fordi handlinger er omdrejningspunkt for kommunikationen og dermed for processen!

 

Back